preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mate Lovraka Veliki Grđevac

Energetska obnova zgrade PŠ Pavlovac

 
Energetska obnova zgrade Područne škole Pavlovac na adresi Kralja Zvonimira 2A,
Osnovne škole Mate Lovraka, Veliki Grđevac
 
 
Operativni program
„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020."

 

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

1.OPĆI PODACI O PROJEKTU
 

MIS ref. broj projektnog prijedloga

  KK.04.2.1.03.0072

Korisnik - Ime

Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac

Korisnik - OIB

45392174822

Korisnik - Adresa

Trg Mate Lovraka 11

Korisnik - Mjesto i poštanski broj

43270 Veliki Grđevac

Korisnik - Županija

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

Korisnik - Obveznik PDV-a

NE

Korisnik - Korištenje PDV-a kao pretporeza u
obračunskom razdoblju

NE

Korisnik - Kontakt osoba - Ime

Marina Balen

Korisnik - Kontakt osoba - Telefon/Mob

098/898-876

Korisnik - Kontakt osoba - Mail

ured@os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr

Objekt - Ime

PŠ Pavlovac

Objekt - Adresa

Kralja Zvonimira 2a, Pavlovac

Objekt - Mjesto i poštanski broj

43270 Veliki Grđevac

Objekt - Županija

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

Objekt - NUTS 2 regija

Kontinentalna Hrvatska

Objekt - Godina izgradnje

1907

Objekt - Energetski razred prije obnove

E

Objekt - Očekivani energetski razred nakon
obnove

C

Objekt - Indeks razvijenosti JLS

Kontinentalna Hrvatska - I skupina

 
Projekt provodi korisnik projekta OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac i partner Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, OIB - 85828625994.

2. CILJEVI PROJEKTA I POKAZATELJI

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
 
Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%):
 
51,9 %
 
Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.2.1.03, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd). 
 
Provode se sljedeće projektne aktivnosti:
 
• povećanje toplinske zaštite vanjskog zida
• povećanje toplinske zaštite poda prema tlu
• povećanje toplinske zaštite poda prema negrijanom prostoru
• povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru
• zamjena vanjske stolarije
• proizvodnja toplinske energije za potrebe grijanja ETC-a iz OIE
• stručni nadzor građenja
• energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
• promidžba i vidljivost projekta
• upravljanje projektom i administracija
• aktivnosti stručne podrške Prijavitelju/Korisniku od strane Partnera
 
 
3. PRORAČUN PROJEKTA
 
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.004.411,49 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su na 835.762,44 kuna.

Dodjeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 518.204,31 kuna, što predstavlja 62,0037805 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta i što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.
 
 
4. RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
 
Razdoblje provedbe projekta – od 01. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.
 
 
                                                                         

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRIORITETNA OS 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije


PROVEDBA PROJEKTA

KREĆE KOMPLETNA OBNOVA OD TEMELJA DO KROVA 11 ŠKOLA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI PREMA STANDARDIMA 21. STOLJEĆA

Autor: Marina Balen, 18. 9. 2017.

Jedan od prioriteta jest da svi naši učenici u osnovnim i srednjim školama, ali i profesori i nastavnici imaju isti standard vezan uz građevinsko stanje školskih zgrada koji mora biti prilagođen vremenu u kojem živimo, odnosno standardu 21. stoljeća.

Uz niz programa koje Bjelovarsko-bilogorska županija provodi, poput Centara izvrsnosti ili pak besplatne prehrane za učenike, Bjelovarsko-bilogorska županija aktivna je i u praćenju natječaja, povlačenju sredstava i realizaciji obnove školskih zgrada osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač.

U posljednje četiri godine u našoj županiji obnovljeno je desetak škola, a jedna od posljednjih u nizu je obnova Osnovne škole u Siraču vrijedna 1.655.344,57 kuna, što je u Hrvatskoj bio najvrjedniji projekt obnove jedne osnovne škole.

Na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je 11 školskih zgrada i po prvi puta imamo slučaj da će u obnovu više područnih škola, budući da je većina matičnih već prošla energetsku obnovu, jer u konačnici naši učenici bez obzira koju školu pohađali moraju imati iste uvjete školovanja.

Ukupna vrijednost ugovora koju su danas potpisali župan Damir Bajs i ravnatelji osnovnih i srednjih škola s ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Predragom Štromarom iznosi 26,606.589,94 kune i drugo je to najveće pojedinačno ulaganje u povijesti školstva županije nakon izgradnje Srednjoškolskog centra u Bjelovaru. I sama Bjelovarsko-bilogorska županija u sklopu energetske obnove škola osigurat će dio sredstava sukladno uvjetima natječaja.

Kompletna obnova školskih zgrada od temelja do krova prema standardima 21. stoljeća omogućit će da 1 613 učenika koliko ih pohađa navedene škole ima bolje uvjete za rad i nastavu prati  u temeljito obnovljenim prostorima.

Tako će uskoro u temeljitu obnovu:

1. Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića, Srednja škola Bartola Kašića i školsko-sportska dvorana u Grubišnom Polju – projekt vrijedan 7.971.064,00 kuna
- Projekt podrazumijeva: obnovu krovišta, postavljanje termo ovojnice, izmjenu stolarije, izolaciju stropa podruma, izgradnju lifta te upuhavanje toplog zraka u dvorani

2. Osnovna škola Garešnica – projekt vrijedan 10.974.919,49 kuna
- Obnova krovišta, postavljanje termo ovojnice, izmjena stolarije, postavljanje solarnih panela, ventilacija dvorane, izmjena dvije kotlovnice, led rasvjeta, platforma za invalide i uređenje dvije učionice

3. Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar – projekt vrijedan 2.116,090,70
- Izmjena vanjske ovojnice, izolacija stropa prema tavanu i postavljanje stolarije

4. Osnovna škola Štefanje – projekt vrijedan 557.978,99 kuna
- Izmjena vanjske ovojnice i izolacija stropa prema tavanu

5. Osnovna škola Trnovitički Popovac – projekt vrijedan 494.742,41 kuna
- Izmjena vanjske ovojnice, izolacija stropa prema tavanu i postavljanje stolarije

6. Područna škola Pavlovac – projekt vrijedan 1.004,411,49 kuna
- Izmjena vanjske ovojnice, izolacija stropa prema tavanu, postavljanje stolarije, izolacija stropa podruma, ugradnja sustava grijanja na obnovljive izvore energije - peleti te izolacija prema vanjskim prostorijama

7. Područna škola Međurača – projekt vrijedan 414.039,50 kuna
- Izmjena vanjske ovojnice, izolacija stropa prema tavanu, postavljanje stolarije te ugradnja sustava grijanja na obnovljive izvore energije - peleti

8. Područna škola Severin – projekt vrijedan 914.540,24 kuna
- Izmjena vanjske ovojnice, izolacija stropa prema tavanu, krovište, postavljanje stolarije, ugradnja sustava na obnovljive izvore energije

9. Područna škola Predavac – projekt vrijedan 1.252.642,69 kuna
- Postavljanje vanjske ovojnice i ugradnja stolarije

10. Područna škola Zdenčac – projekt vrijedan 703.436,78
- Obnova vanjske ovojnice, izmjena stolarije, ugradnja centralnog sustava grijanja te postavljanje led rasvjete

11. Područna škola Hrastovac – projekt vrijedan 202.663,65 kuna
- Obnova vanjske ovojnice, izmjena stolarije i izgradnja prilazne rampa za invalide

Spomenuti projekti za sada su jedini način obnove naših škola putem europskog novca što pokazuje kako Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji sa svojoj Razvojnom agencijom, a potom i u suradnji s partnerima prati raspisane natječaje i uspješno povlači europska sredstva.

„Ovaj projekt je drugi najveći poduhvat u građevinarstvu školstva nakon izgradnje srednjoškolskog centra. Mi želimo da standard u školstvu bude svuda isti i da 21. Stoljeće dođe u naše škole. Time će naše škole biti temeljito obnovljene, a ključno je to da će naši učenici, ali i profesori i nastavnici imati iste uvjete. Nakon potpisa ugovora krenut ćemo u raspise natječaja i imat ćemo velike građevinske radove. Također, priprema se novi natječaj za energetsku obnovu koji se odnosi i na zdravstvo, a naše se ustanove za to i pripremaju. Za mene je ključno da smo osigurali da sve matične škole uđu u obnovu i sada možemo krenuti prema svim područnim školama koje imaju uvjete za energetsku obnovu. Ipak, ulaganje u školstvo je ulaganje u budućnost.“, pojasnio je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

„Naša škola sagrađena je 1957. i tada je bila jedna od najljepših škola gdje smo imali 1000 učenika, a sada ih imamo nešto više od 400. Sve te godine nismo imali ozbiljnija ulaganja i obnova nam je neophodna. Ono po čemu je naša škola poznata je epitet „bijela labudica“ i sada će se ostvariti naš san, kao u bajci, iz ručnog pačeta pretvorit će se u labudicu. Naš projekt vrijedan je 8 milijuna kuna i obnovu će naša škola, srednja škola i dvorana. Zahvalit ću se i županu što ima osjećaja za učenike s teškoćama u razvoju, jer smo prošle godine potpuno uredili prilaz za invalide, a ovim projektom ćemo dobiti i lift. Ujedno naša škola ima najviše učenika s teškoćama i zato nam ovo neopisivo znači. Zahvalila bih svima, ali posebno županu što je prvi dao zeleno svjetlo da krenemo u realizaciju i financijski pomogao za izradu projekata. Isto tako i Regionalnoj razvojnoj agenciji koji su izradili projekt, te ministru što ćemo imati jedno od najvećih događaja u povijesti naše škole.“, izjavila je ravnateljica OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, Snježana Šeliš.

„Ovaj projekt je dobar i kvalitetan, te drago mi je da su projekti dobro napravljeni te što su gotovo svi i prošli na natječaju što danas nije jednostavno. Ja vam čestitam svima koji ste sudjelovali u projektu i sada dolazi konkretan dio posla, natječaj, javna nabava i radovi. U sljedećih godinu dana, bit će uloženo oko 27 milijuna kuna u građevinarstvu i to za male i srednje poduzetnike koji zapošljavaju građevinske djelatnike. Vidjet ćete koliko će ovaj projekt značiti za vaše škole i kolike ćete imati uštede, što u konačnici Županija može bolje uložiti u školstvo. U sljedeće četiri godine trebali bi uložiti ukupno 2,3 milijarde kuna europskog novca, što je ukupno 5 milijardi kuna investicija u graditeljstvo.“, rekao je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i ujedno najavio da će početkom sljedeće godine krenuti natječaj za energetsku obnovu kuću, te će se svi zainteresirani moći prijaviti. Također, ministar je napomenuo da svi zainteresirani za subvencioniranje kredita za mlade se još uvijek stignu prijaviti. Naime, trenutno je pristiglo 1500 prijava, a subvencionirat će se preko 1900 kredita.

***Vijest i fotografije preuzete sa www.bbz.hr
CISOK

 

e-Dnevnik
Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CARNET
CARNET
21.12.2018. 12:24
Potpisan Sporazum o suradnji između CARNET-a i Inovacijskog centra Nikola Tesla
U četvrtak, 20. prosinca 2018. godine potpisan je Sporazum o suradnji između CARNET-a i Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT).  

07.12.2018. 15:30
Održan Strateški forum o digitalnom sazrijevanju škola
U organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET i Ministarstva znanosti i obrazovanja, održan je Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola". Na Forumu su uz pomoćnicu ministrice znanosti i obrazovanja, prof. Lidiju Kralj sudjelovali i Ádám Horváth iz mađarskog Centra za digitalnu pedagogiju i metodologiju i Borut Čampelj iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta u Sloveniji.

04.12.2018. 09:01
Najava: Strateški forum "Digitalno sazrijevanje škola"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja organizira Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola", koji će se održati u srijedu, 5. prosinca 2018. godine s početkom u 15 sati u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

03.12.2018. 08:40
NATO vježba "Cyber Coalition 2018"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET sudjelovala je u jedanaestoj po redu NATO vježbi zaštite NATO i nacionalnih računalnih sustava pod nazivom "Cyber Coalition 2018". 

26.11.2018. 13:51
Završila jubilarna 20. CARNET-ova konferencija CUC
“Budućnost je digitalna no potrebno je istovremeno snažno razvijati i neke druge vještine. Koje? Vještine budućnosti. Vještine koje je najteže naći na tržištu rada. To su one vještine koje ne mogu izvoditi strojevi: problem-solving vještine, kreativnost i inovativnost, prilagodljivost, vodstvo, emocionalna inteligencija.”

CMS za škole logo
Osnovna škola Mate Lovraka Veliki Grđevac / Trg Mate Lovraka 11, HR-43270 Veliki Grđevac / os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr / ured@os-mlovraka-veliki-grdjevac.skole.hr
preskoči na navigaciju